Onze tarieven

epicoach
   

Omdat we ons bewust zijn van het feit dat de financiële mogelijkheden van onderzoeksinstellingen beperkt zijn, hebben we op vier manieren maatregelen getroffen om het risico ten aanzien van de kosten te minimaliseren. Allereerst zijn de kosten een fractie van de kosten berekend door grotere consultancies vanwege de geringe overhead van onze consultancy. Bij coaching van aanvragen betreft het basistarief in de meeste gevallen 2 procent of minder van het aangevraagde bedrag. Ten tweede is bij aanvragen in onze tariefstructuur voorzien in een resultaatafhankelijke vergoeding. Hierdoor delen we het risico indien een aanvraag niet wordt gehonoreerd. Ten derde zullen we u adviseren in hoeverre de kosten van een aanvraag of de trial zijn te begroten bij de subsidieverstrekker. Ten slotte, is de oriëntatie op de haalbaarheid van de adviesaanvraag gratis en voor ons eigen rekening. In de offerte zullen de geschatte kosten van uw opdracht duidelijk worden omschreven.

Nieuws