Onze expertise

epicoach
   

Eelko Hak

De heer Prof. Dr. Eelko Hak (1968) is opgeleid tot biomedisch gezondheidswetenschapper aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en heeft zich gespecialiseerd in de epidemiologie en gezondheidsvoorlichting (registratie als Epidemioloog A in 1993). Tijdens zijn promotieonderzoek bij de divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het UMC Utrecht volgde hij postacademisch onderwijs op de New England Epidemiological Summer School in Boston en de Johns Hopkins University in Baltimore. Hij won een reisbeurs bij de KNAW geaccrediteerde onderzoeksschool Infectie en Immuniteit en de ONVZ zorgverzekeraar Preventie 2000 Prijs. Zijn thesiswerk (promotie op 11 september 2001) resulteerde in de prestigieuze toekenning van een NWO-VENI subsidie in 2005. Tot 2009 was Eelko werkzaam als associate professor (UHD) klinische epidemiologie bij de divisie Julius Centrum van het UMCU. Vanaf 2009 continueert hij zijn loopbaan als UHD klinische epidemiologie bij de afdeling Epidemiologie van het UMC Groningen en werd in 2010 tenure track hoogleraar Klinische Farmacoepidemiologie bij de afdeling Farmacie van de RUG. Eelko is (mede)auteur bij meer dan 200 artikelen in peer-reviewed journals (Google Scholar Eelko Hak) waarbij onderzoek tweemaal tot een publicatie in de New England Journal of Medicine en JAMA leidde. Gedurende zijn loopbaan is hij verder betrokken geweest bij 36 subsidieaanvragen waarvan er 18 zijn gehonoreerd (succespercentage 50%) met een totaal subsidiebedrag van meer dan vijftien miljoen euro. Hierbij ging het zowel om relatief kleinere subsidieverstrekkers als ZONMW en AstmaFonds als ook grotere nationale (Top Instituut Pharma) en internationale subsidieverstrekkers (EU KP7, Unisec project [6.000.000 euro]). Zijn methodologische expertise betreft etiologisch, diagnostisch, prognostisch, interventie [therapeutisch/preventief] en gezondheidsvoorlichtingskundig onderzoek. Hij is vaste docent bij de workshop Subsidieaanvraag schrijven van ZONMW (ZONMW workshop ).

Verdere beleidsmatige expertise heeft hij opgebouwd als methodoloog binnen twee Gezondheidsraadcommissies en METC commissie kinderkamer van het UMCU en Metc BEBO in Assen (hierbij wordt meer dan 80% van geneesmiddelen onderzoek beoordeeld). Als geregistreerd epidemioloog B was hij 5 jaar coördinator van de cursus Clinical Epidemiology van de Masteropleiding Epidemiologie van de Universiteit Utrecht en heeft hij meer dan 10 jaar ervaring als docent klinische epidemiologie. Momenteel is hij coordinator van de specialistische mastertrack pharmacoepidemiology binnen de master Medical Pharmaceutical Sciences van de RUG (zie: track Pharmacoepidemiology ). Ook is hij onderzoeksleider van de academische graduate school Methods in Medicine evaluation and Outcomes research.

 

Inge van Doornik

Mevrouw Drs. I. van Doornik (1970) is opgeleid tot wetenschapper juridisch-economische vertalingen aan de Universiteit Utrecht. In Londen heeft zij werkzaamheden verricht op het gebied van internationale communicatie en vertalingen. In Nederland heeft zij als medisch datamanager en coördinator Europese onderzoeksprojecten bij het Julius Centrum vele jaren ervaring opgedaan binnen de academisch medische onderzoekssetting (1996-2000). Ook heeft zij vertalingen Nederlands-Engels en Engels-Nederlands verricht van medische artikelen voor peer-reviewed journals. Van 2000-2010 was zij werkzaam als coördinator Julius Gezondheidscentra Leidsche Rijn. Zij heeft hier expertise opgebouwd op het gebied van projectorganisatie en management. Vanaf 2010 is zij coordinator van klinische trials binnen Epicoach. Zij begeleidt onderzoekers bij de gehele opzet van het gefinancierde onderzoek van protocolontwikkeling tot en met oplevering database. Activiteiten onder andere: protocol herschrijving vanuit de praktijk, begeleiden informed consent procedure, vormgeven van een webbased database tool, begeleiden artsen/trial verpleegkundigen bij uitvoer onderzoek, afnemen telefonische interviews met participanten, invoer database en controle, beheer data en opschoning. 

Nieuws