Ons stappenplan

epicoach
   

Allereerst verhelderen wij uw opdracht in een vrijblijvend oriënterend gesprek desgewenst bij u op locatie. Vervolgens zullen wij, indien aan de orde, nagaan welke potentiële subsidieverstrekker(s) of METC commissie(s) in aanmerking komen voor indiening. De kans van slagen bij uw opdracht zal door ons worden in geschat alvorens tot onderhandeling over te gaan.

U krijgt inzage in de algemene voorwaarden van het bedrijf en wij stellen een offerte voor u op. Vervolgens stellen wij een contract op waarin do's en don'ts voor beide partijen worden aangegeven. Uitdrukkelijk zal in de algemene voorwaarden en het contract aangegeven worden dat het product van ons bedrijf een advies betreft waarbij u zelf de keuze heeft deze toe te passen.

Het doel is de opdracht in gezamenlijkheid vorm te geven en, indien aan de orde, wordt een meer dan gemiddelde kans op succes bij aanvragen nagestreefd. Echter, voor zowel subsidieaanvragen als METC protocollen dient u zich bewust te zijn van het feit dat er geen enkele garantie kan worden gegeven op de daadwerkelijke toekenning of goedkeuring door de beoogde instantie. Bij toekenning van de subsidie of goedkeuring van het METC protocol zullen wij u in eerste instantie verwijzen naar de ondersteunende methodologische discipline van uw instelling. Wij beschikken verder over een groot netwerk van epidemiologen en statistici waarnaar wij desgewenst kunnen doorverwijzen. Indien opportuun, kan een vervolgconsult tijdens de opzet of uitvoering van het onderzoek deel uitmaken van het nazorgtraject van de consultancy. Uiteraard zal een evaluatie van de opdracht deel uitmaken van het gehele kwaliteitsproces van de consultancy.

Tenslotte, kunnen wij een (deel van) de trialuitvoer met u doornemen en taken en activiteiten met u afstemmen.

Neemt u daarvoor contact met ons op.

 

Nieuws